Suksess-startup fra Rwanda står bak droner og logistikk. — Les på www.tu.no/artikler/walmart-starter-droneleveranse-skal-levere-til-kundene-pa-30-minutter/515252