O.E. Auran 🪄✨

Livet under og etter en pandemi. Følg opp!

Verdensdagen for psykisk helse markeres av tusenvis 10. oktober hvert år. Bli med på laget, og gjør det lettere å snakke om psykisk helse hele året. — Les på verdensdagen.no/


Jeg har STEMT klistremerker

Siden vi ikke får sånne kule klistremerker når vi stemmer her i Norge, så har jeg laget noen digitalt. Brukte en app som heter Vintage Logo and Poster Creator. (Bra app, forresten!) Tror den kun er på iPhone. Det viktigste er ikke hva du stemmer på, men at du stemmer. Din stemme er viktig, og for oss som er så heldige at vi har et demokrati, er det viktig at flest mulig stemmer ved valg. Føl deg velkommen til å dele dem på nett!

Denne er litt «fort & gæli», sorry!

Norge har solgt rekordmye strøm i år - Tu.no

I første halvår av 2021 solgte Norge strøm til utlandet for over 5 milliarder kroner. Krafthandelen med utlandet satte dermed rekord, regnet i kroner. — Les på www.tu.no/artikler/norge-har-solgt-rekordmye-strom-i-ar/512338

Da er det kanskje ikke så rart at vi i Norge betaler rekordmye for strømmen akkurat nå? Mon tro om dereguleringen på 90-tallet ikke skulle vært gjennomført?


Slik blir det nye digitale Norge - Tu.no

Fremtiden krever digitalisering og at vi endrer arbeidsprosessene det muliggjør. Mange vil være for trege, mener ekspert. — Les på www.tu.no/artikler/slik-blir-det-nye-digitale-norge/511361


Nettkirken

Hvis du trenger å høre bekreftende eller beroligende ord, eller å snakke med noen, kan Nettkirken være noe for deg. Nettkirken drives i samarbeid av Den Norske Kirke og Sjømannskirken.


Psykiatri med et menneskelig ansikt

Jeg har kommentert en artikkel som står på Ivar Johansens (SV) blogg, der Susanne Engell og Svein Haugsgjerd stiller spørsmål til nedlegging av Gaustad Sykehus, der det har vært behandling for personer med psykisk sykdom og -lidelser siden 1855.


Før øynene detter ut…

…av vantro til det Amerikanske valgsystemet, bør vi i alle fall bli sikre på at dette fungerer her hjemme på berget.


Vedtak vedrørende gjengs-leie

For litt over et år siden kommenterte jeg et innlegg på Ivar Johansens blogg om markedsleie, eller gjengs-leie på kommunale leiligheter for psykisk utviklingshemmede og psykisk syke.

Jeg skrev om at jeg har bare 250-300kr pr. uke til mat og baderoms-artikler. I mars i år satte Bydel Alna, (Oslo Kommune), ned husleia med ca. 1000kr pr. måned, med tilbakevirkende kraft fra januar i år. Det betyr at jeg nå har omtrent dobbelt så mye, (~550kr) i uka til disse utgiftene. Jeg vil takke Ivar Johansen, og Partiet Rødt, som foreslo denne endringen, men også de partiene som stemte for forslaget om å gå bort fra gjengs-leie for disse gruppene.


TU: Vil øke produksjonen av legemidler i Norge

Den store medisinmangelen Norge opplevde i fjor var ikke et nasjonalt fenomen. Den samme mangelen oppsto i svært mange land rundt om i verden. Det er mange årsaker til at antallet og varigheten av slike mangelsituasjoner har økt gjennom flere år. Det blir neppe bedre med koronakrisen verden gjennomgår nå. Tvert imot kan det bli verre fordi mange land ser behovet for å bygge opp lagre av viktige legemidler og prioritere innenlandsk produksjon til seg selv. Det er mildt sagt ikke bra for Norge, fordi vi produserer så lite selv.

Les mer på Teknisk Ukeblads sider


Skup-prisen til VG

Avisen Verdens Gang har i år mottatt Skup-prisen for gjennomgangen av Samhandlingsreformens negative konsekvenser. Dette er en grundig gjennomført jobb som viser fatale følger av politikeres begrensede evne til å se problematiske sider ved sine egne kreasjoner, og istedet for å rette på feilene som eksisterer allerede, innfører man en helt ny og uprøvd reform som får alvorlige konsekvenser for mange.

De har heldigvis, (men samtidig -dessverre), begrenset omfanget, slik at noen svært negative konsekvenser ikke har kommet med. Dette er for eksempel at f.eks. Ullevål Sykehus valgte å avslutte samarbeidet med ideelle aktører, (som Bymisjonen), for å spare penger. Dette resulterte i at flere rehabiliteringssteder (tidl. ettervernshjem), for personer som hadde vært innlagt i psykiatrien måtte legge ned. Dette var steder som Tåsen Ettervernshjem, Louisesgate Ettervernshjem og Solbu.

Metode-rapporten


I disse korona-tider må vi ikke glemme…

Oppdatert: Pr. 26. mai 2020 er 235 bekreftet døde av COVID-19

Nasjonal dødsårsaksstatistikk for 2018

- Totalt antall selvmord: 674, 472 menn og 202 kvinner

Det totale antallet narkotikautløste dødsfall (også kalt overdoser) var 286 i 2018.

Dødsårsaksregisteret


Om overvekt

Mange tror overvektige personer rett og slett bare er late, og at hvis de bare hadde «tatt seg sammen», så ville de klart å bli slanke. Les hva eksperter på området sier om dette på forskning.no


Helsevesenet

Antall somatiske sykehussenger i Norge er halvert siden 1980, fra ca 22000 til drøyt 10 000 i dag. Dette har alvorlige konsekvenser i form av komplikasjoner, dødsfall, korridorpasienter og dårligere arbeidsmiljø.  VG fortalte 16.juni om 1560 gamle pasienter som ble hjemsendt mellom kl 22 og 07, og nylig kom det fram at vi hadde over 16 000 korridorpasienter ved norske sykehus i årets tre første måneder. Det har alvorlige konsekvenser at kapasiteten er så lav ved våre sykehus. Vi har for lengst passert «The safety tipping point»

Det hjelper ikke med nytt sykehus hvis det ikke er plass til pasientene…


Om beredskap og personlig ansvar

Tidligere i år ble det utdelt en brosjyre fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap. Innholdet kan leses på Sikker hverdag.

Jeg mener det er bra og en nødvendighet at man blir oppfordret til å gjøre det man kan selv for å sikre seg mot kriser og ulykker. 

Jeg har selv tatt iniativ til å opprette nettsiden www.beredskap.net for å spre bevisstheten om egenberedskap.

Etter andre verdenskrig var dette en selvfølge, men da var det samtidig et høyt statlig og kommunalt fokus på å gjøre det stat og kommune kan gjøre for å sikre sine innbyggere.

Nå er det sånn at alle ikke evner, eller er i en situasjon som gjør det umulig for dem å gjennomføre disse tiltakene. Jeg tenker da spesielt på folk som bor i psykiatri-boliger, HVPU-boliger, eller samlokaliserte boliger, eller er på DPS.

Jeg mener at disse må kunne stole på at de får vann de må ha til å ta tablettene sine, vann til måltider, alternativ oppvarming når strømmen  går, osv.

Sykehus har meg bekjent muligheter til å gjennomføre sine aktiviteter også under kriser, men boliger og DPS har etter hva jeg er kjent med ikke det.

Så, hva gjør vi på boliger og DPS om krisen er her?

Odd-Egil Auran

(Artikkelen ble først publisert på www.auran.land)


Den nye arbeiderklassen

Middelklassen mangler forståelse for dem som lever under helt andre livsbetingelser enn dem selv | Ljunggren og Mangset

Hvordan høyresiden kapitaliserer på venstresidens manglende evne til å ta seg av de svakeste i samfunnet.


Å lære seg å (ikke) bruke penger

Jeg har vært i en situasjon hvor jeg var ute og kjøre når det gjaldt bruk av penger. Til slutt måtte jeg søke Fylkesmannen om å få oppnevnt en økonomisk verge. Det fikk jeg, og nå, tre år senere er økonomien oversiktlig. Den er fremdeles ikke god, selv ikke for en som er uføretrygdet.

Jeg har tenkt litt. Noe av det første vergen gjorde var å bruke en konto som «lå brakk» til innbetaling av ytelser, (penger), og den ordinære kontoen (den bankkortet er på) til overføring av penger til livsopphold, (mat, drikke, hygieneprodukter, osv.). Så nå tenker jeg dette: Når en ung person begynner å få inntekt, eller enda bedre; Når en person får en bankkonto, hvorfor kan ikke banken automatisk opprette to konti: Èn for penger inn, og èn for penger ut, (den kort registreres på). Dette burde vært påbudt, og får man en konto når man er barn, så kunne barnet fått et bankkort, og foreldrene hadde hatt ens tilgang til inn-kontoen og styringen av overføringer og begge konti inntil barnet ble 15. Det kunne kanskje gjort at færre kom på Luksusfellen…


Tenkte tanker tenkes om igjen

Skolen neglisjerer kreativitet. Det er et stort problem mener Magnus Nordmo i Aftenposten


Om Oslo Universitetssykehus (OUS).

Jeg snakker med ganske mange folk i sykehuset – ansatte, pasienter, pårørende, taxisjåfører – og har til gode å finne én med direkte pasientkontakt eller pasienterfaring som ikke er vantro, fortvilt og hoderystende til planene om å legge ned Ullevål og dele virksomheten mellom gigantblokker på Gaustad og nesten like store blokker på Aker. Ansatte på Ullevål er imot fordi de ser at akuttsykehuset står i fare for å ødelegges. Ansatte på Rikshospitalet er imot fordi de ser at det gode, høyteknologiske, elektive sykehuset står i fare for å ødelegges. Aker sykehus venner er imot – det er ikke et slikt Aker de har krevd. Folk utenfor Oslo er imot fordi de ser at gigantprosjektet vil bli så dyrt andre høyst påkrevde sykehusinvesteringer andre steder vil bli skjøvet ut i tid. Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune er imot. Riksantikvaren er imot. Selv mange av klinikksjefene i OUS er imot når man får dem på tomannshånd, men de sier det naturligvis aldri offentlig.

Les videre hva Torgeir Bruun-Wyller skriver om nedleggelse av Oslo Universitetssykehus.


🎲