Å LÆRE SEG Å (IKKE) BRUKE PENGER

Jeg har vært i en situasjon hvor jeg var ute og kjøre når det gjaldt bruk av penger. Til slutt måtte jeg søke Fylkesmannen om å få oppnevnt en økonomisk verge. Det fikk jeg, og nå, tre år senere er økonomien oversiktlig. Den er fremdeles ikke god, selv ikke for en som er uføretrygdet. Jeg har tenkt litt. Noe av det første vergen gjorde var å bruke en konto som «lå brakk» til innbetaling av ytelser, (penger), og den ordinære kontoen (den bankkortet er på) til overføring av penger til livsopphold, (mat, drikke, hygieneprodukter, osv.

Read more

TENKTE TANKER TENKES OM IGJEN

Skolen neglisjerer kreativitet. Det er et stort problem mener Magnus Nordmo i Aftenposten

Read more

OM OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS (OUS).

Jeg snakker med ganske mange folk i sykehuset – ansatte, pasienter, pårørende, taxisjåfører – og har til gode å finne én med direkte pasientkontakt eller pasienterfaring som ikke er vantro, fortvilt og hoderystende til planene om å legge ned Ullevål og dele virksomheten mellom gigantblokker på Gaustad og nesten like store blokker på Aker. Ansatte på Ullevål er imot fordi de ser at akuttsykehuset står i fare for å ødelegges. Ansatte på Rikshospitalet er imot fordi de ser at det gode, høyteknologiske, elektive sykehuset står i fare for å ødelegges.

Read more
🎲